Bildiri Göndermek İçin Tıklayınız


Bildiri Son Gönderim Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma

Bildirilerin Gönderilmesi

Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.Dikkat Edilecek Konular

Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız "Yeni Kullanıcı" linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.

Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.

İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.

Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Farklı bir özet numarası ile aynı özetin (güncellenerek) tekrar gönderilmesi, değerlendirme aşamasında yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle uygun değildir.Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Bildiri Teslim Bilgileri

 • Bildirileriniz için son gönderim tarihi 29 Ekim 2021 Cuma, saat 23:59’dur.
 • Bildiriniz özgün olmalıdır.
 • Bildiriniz 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri gönderimi son bildiri gönderim tarihini geçmemelidir. Son bildiri tarihinden sonra gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Bilimsel Kurul bildirileri Sözlü ve/veya Poster olarak kabul edebileceklerdir, bildiri sahipleri bu konuda bilgilendirilecektir.
 • Bildiri gönderilmeden önce bildiri sahibi ile bildiride yer alan yazarlar bildirinin son hali için emin olmalıdır, ardından bildiri sistemine yüklenmelidir.
 • Sunum yapacak kişinin katılımcı olarak kayıt yaptırması gerekmektedir
 • Bildiriler sadece online gönderim modülü ile gönderilebilecektir. E-posta, faks vb. usullerle iletilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sunum Hazırlama

 • Başlamadan önce, lütfen aşağıdaki adımları izleyiniz:
 • Sunumu gerçekleştirecek kişinin iletişim bilgilerini eksiksiz yazmanız gerekmektedir.
  - E-posta adresi
  - Adres bilgileri
  - Gün içerisinde ve akşam ulaşılabilecek telefon numaraları
 • Yazar ve diğer yazarların bilgileri detaylı olarak yer almalıdır.
  - Tam olarak isim ve soyadı bilgileri
  - Yazar ismi büyük harf ve küçük harf içermelidir. (J. Kaya)
  - Kurum bilginiz; bölüm, enstitü / hastane, şehir, ülke şeklinde olmalıdır.
 • Poster boyutu 70 cm (yatay) * 100 cm (dikey) olmalıdır.
 • Bildiri başlığınız 30 kelimeyle sınırlı olmalı ve BÜYÜK HARFLER kullanılmalıdır.
 • Bildiriniz “Teşekkür” dahil olmak üzere 300 kelimeden oluşmalıdır.

Bildiri özeti hazırlanırken dikkat edilecek üç temel bölüm vardır:

 • Başlık yazımı
 • Yazar sayısı ve sıralaması
 • Özet metni

 1. Başlığın belirlenmesi
 2. Başlığın, bildirinizin özeti ya da tamamına kıyasla en çok okunacak kısmı olduğunu unutmamalısınız. Bu nedenle, başlıktaki tüm kelimeler dikkatlice seçilmeli ve birbiri ile ilişkileri dikkatli kurulmalıdır.

  Bunları yapmayın:
  - Başlıklarda kimyasal formül, patentli isimler ve jargon kullanmayın.
  - Cümle formunda, yargı bildiren bir başlıktan kaçının.
  - Başlığın tümünü büyük harfle yazmayın. Genel kabul gören kullanım; sadece ilk harf ile özel ve bilinen kısaltmaların büyük harfle yazılması şeklindedir.

 3. Yazar sayısı ve sıralaması
 4. Genellikle ilk yazar atıf yapılan ve çalışmanın çoğunu gerçekleştiren kişidir. Bundan sonraki sıralama genelde çalışmaya yaptıkları aktif katkı derecesine göre belirlenir ve yazılır.

  Bildiriye yazar eklerken yapılan bir diğer hata, birden fazla kurumda çalışan ya da çalışma yapıldıktan sonra kurum değiştiren yazarların tüm kurumları eklemek istemesidir. Burada izlenecek yok basittir: Çalışma hangi kurumda yapıldı ise o kurum adı makalede yazılmalı, değiştirilen kurum var ise de bu dip notta belirtilmelidir.

 5. Özet metni
 6. İyi yazılmış bir özet,

  • Araştırmanın kapsamını ve esas amaçları belirtmeli
  • Kullanılan yöntemi tanımlamalı
  • Bulguları özetlemeli
  • Ana sonuçları belirtmelidir.

  Sonuçların önemi, genellikle üç kez verilmesi ile gösterilir: Özet'te, Giriş'te ve Tartışma kısmında…

  • Özetin çoğu veya tamamı yapılmış çalışmaya ait olduğundan geçmiş zamanda yazılmalıdır.
  • Özette asla yeni bir bilgi ve/veya bildiride belirtilmeyen sonuçlar verilmemelidir.
  • Eserlere kaynak gösterme Özet'te yapılmamalıdır.

  Özeti yazarken kendi başına yayınlanacağı hatırlanmalıdır. Dolayısı ile kendi kendine yeterli olmalıdır. Yani hiçbir şekil, resim, tablo vs. kaynağı ihtiva etmemelidir. Dili sade olmalı ve anlamsız kısaltmalar içermemelidir. Uzun bir terim kısa özet içerisinde birkaç defa kullanılmıyorsa kısaltmaya gerek yoktur.

  İdeal bir bildiri özetinin sıklıkla 300 kelime sınırı içerisinde yazılması istenir.

  Bildirinin içeriği yazarların sorumluluğundadır. Bilimsel Komite veya Kongre Sekreterliği genellikle kabul edilen bildiri özetinde herhangi bir düzeltme yapmaz.

  Araştırmalara ait bildiri özetleri "Amaç", "Gereç ve Yöntem", "Bulgular" ve "Sonuç" bölümlerini içermelidir. Giriş ve amacı (kısa), yöntemi, bulguları ve tartışmayı ayrı paragraflar halinde yazmak izlemeyi kolaylaştırır.

  Bildiri özeti yazılırken Giriş en kısa şekilde yapılmalıdır. Çalışmanın amacı bir-iki cümle ile belirtilmelidir. Bulgular kısmında araştırmanın sonucunda elde edilen veriler bir bütünlük içinde sunulmalıdır. Birbirini tutmayan sayılar, oranlar olmamalıdır. Özetlerde genellikle tablo veya figür istenmez.

  Başlık, yazarlar ve anahtar kelimeler özet metni içerisinde geçmemeli, kendileri için ayrılan bölümlere yazılmalıdır. Yapılan çalışmanın anlamlılık derecesini (p değeri) belirtmek ve yargıyı buna göre yapmak önemlidir. Tartışma bölümünde gözlenen gerçekler arasındaki ilişkiler kısa bir şekilde verilmelidir.

  Tüm bu işlemlerden sonra oluşturulan özet bilim kuruluna, bildiri modülüne yüklenerek iletilir. Yazarlar tarafından iletilmiş olan bildiri özetleri daha sonra değerlendirme komitesine gönderilir. Kongre için gönderilen bildirilerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir bilimsel toplantıda sunulmamış olması da gerekmektedir.

  NOT: Yazınızın düzenlenmesinde, edit edilmesinde ve kelime hesaplamasında Office programları kullanmanızı öneririz. (Örnek: Word kelime işlemcisi vb.)

  • Yalnızca standart kısaltmalar kullanın. Özel bir yer ya da beklenmedik kısaltmalar parantez içerisinde açıklamalarıyla belirtilmelidir.
  • İlaç isimleri markalarıyla belirtilmelidir. Sayılarını adet olarak açıklayınız.


Açıklama

Yazarın finansal bağlantısı var ise belirtmesi gerekir. Herhangi bir reklam ürününün üreticisi/tedarikçi ya da işiyle ilişkili bir hizmet sunu formunda uygun bir kutu içerisinde belirtilmelidir.

To Top ↑